RSS
งานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งบุคลากรด้านสาธารณสุข 16/28/2561
งานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งบุคลากรด้านสาธารณสุข 16/28/2561 (18)
โครงการ หมอชวนวิ่ง
โครงการ หมอชวนวิ่ง (37)
โครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ ชีวิต
โครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ ชีวิต (4)
ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ควบคุมลูกน้ำยุงลาย (6)
กีฬาสาธารณสุข โซนใต้ ครั้งที่ 32
กีฬาสาธารณสุข โซนใต้ ครั้งที่ 32 (83)
กิจกรรม เปิดชมรม ต้นแบบของ บ้านซับใหญ่
กิจกรรม เปิดชมรม ต้นแบบของ บ้านซับใหญ่ (13)
กิจกรรมปั่นชมทุ่งกังหันลมซับใหญ่
กิจกรรมปั่นชมทุ่งกังหันลมซับใหญ่ (20)
โครงการอุปกรณ์ฟื้นฟูกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง - โครงการกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โครงการอุปกรณ์ฟื้นฟูกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง » โครงการกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (34)
โครงการอุปกรณ์ฟื้นฟูกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง - โครงการอุปกรณ์ฟื้นฟูกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 2562
โครงการอุปกรณ์ฟื้นฟูกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง » โครงการอุปกรณ์ฟื้นฟูกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 2562 (32)
โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (97)
รับผู้ตรวจราชการ ปี 2563
รับผู้ตรวจราชการ ปี 2563 (106)
รพ.ซับใหญ่ ร่วมกับจิตอาสาร่วมรณรงค์ ทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน และ ในหมู่บ้าน เพื่อ ควบควบป้องกันโรคไจ้เลือดออก วันที่ 16 พ.ค 63 - 160563
รพ.ซับใหญ่ ร่วมกับจิตอาสาร่วมรณรงค์ ทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน และ ในหมู่บ้าน เพื่อ ควบควบป้องกันโรคไจ้เลือดออก วันที่ 16 พ.ค 63 » 160563 (17)
คณะกรรมการ ENV ตรวจพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล - 15072563
คณะกรรมการ ENV ตรวจพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล » 15072563 (115)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรสาธารณสุขและเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง (OSCC) ปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรสาธารณสุขและเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง (OSCC) ปีงบประมาณ 2563 (101)
ตรวจสอบภายใน วันที่ 19/02/64 - 220264
ตรวจสอบภายใน วันที่ 19/02/64 » 220264 (90)
Powered by Phoca Gallery